R.Gazete No: 30836

R.G. Tarihi: 19.7.2019

 

Karar Sayısı: 1314

Karar Tarihi: 18.7.2019

 

Ekli "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI TUTARININ

YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 1

 

Harç tutarı

MADDE 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    XXX/0492A.01 (T.C. Külliyatı),

     

    H/0492A.010 (Harçlar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.