R.Gazete No: 30843

R.G. Tarihi: 26.7.2019

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik 8/7/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

NOT: Eki için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/4007E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  VII/3194E.160 (İmar Mevzuatı),

   

  GM/0743E.110 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  DA/7269E.215 (Doğal Afetler Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.