R.Gazete No: 30837

R.G. Tarihi: 20.7.2019

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "20" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    DMM/0657E.390 (Devlet Memurları Mevzuatı),

     

    XXX/5523E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.