R.Gazete No: 30847

R.G. Tarihi: 30.7.2019

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE ALTYAPI

İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ VE MALİ ŞARTLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin EK-1'inde yer alan G/2 Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4521E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    FM/5846E.226 (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.