R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE

İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir."

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4607E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XXI/0560E.422 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.