R.Gazete No: 30837

R.G. Tarihi: 20.7.2019

 

Karar Sayısı: 1334

Karar Tarihi: 19.7.2019

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 1

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP'leri belirtilen eşyalara 7 sayılı dipnot tanımlanmış ve 2 sayılı dipnotta değişiklik yapılarak anılan değişiklikler 72. Faslın sonuna dercedilmiştir.

 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%)

G.T.İ.P

Dipnot

1

2

3

4

5

9

6

7

8

7208.38.00.90.19

 

0

1,1

4

0

9(7)

9(7)

9(7)

9(7)

7208.39.00.90.19

 

0

1,1

4

0

9(7)

9(7)

9(7)

9(7)

(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(7) Dikişli çelik bora üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    V/976D.0114 (İthalat Mevzuatı),

     

    G2/0474D.484 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli) No.lu belgelerdedir.