R.Gazete No: 30823

R.G. Tarihi: 6.7.2019

Sağlık Bakanlığından:

 

FRENGİ SAVAŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –12/4/1983 tarihli ve 18016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Frengi Savaş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

----------o-----------