R.Gazete No: 30825 (Mük.)

R.G. Tarihi: 8.7.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ

DÜZENLENMESİ İÇİN ARANACAK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/8)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 –18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)'in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir."

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  G1/1615F.830 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı),

   

  V/2976F.346 (İthalat Mevzuatı),

   

  XXI/0560F.631 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.