R.Gazete No: 30681

R.G. Tarihi: 9.2.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması halinde, kayıtların tutulması ve bilgilerin sunulmasına ilişkin yükümlülük satıcı veya sağlayıcıya aittir."

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  TM/6762E.083 (Ticaret Mevzuatı),

   

  XXX/5273E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  BL/222E.386 (Bilişim Mevzuatı),

   

  XIX/4077E.139  (Tüketici ve Rekabetin Korunması Mevzuatı)

   

  No.lu belgelerdedir.