R.Gazete No: 30743

R.G. Tarihi: 12.4.2019

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE

KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    YOK/2547E.225 (Yükseköğretim Mevzuatı),

     

    XXX/4338E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.