R.Gazete No: 30748

R.G. Tarihi: 17.4.2019

Karar Sayısı: 951

Karar Tarihi:16/04/2019

 

Ekli "Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1- 10/3/2019 tarihli ve 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki tabloda yer alan "20/4/2019" ibaresi "31/5/2019" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    V/976D.0121 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.