R.Gazete No: 30754

R.G. Tarihi: 24.4.2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA

KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ DIŞINDA SAĞLANACAK

DİĞER MENFAATLER HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

(SAYI: 2019/6)

 

MADDE 1 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir."

 

MADDE 2 Bu Tebliğ 22/4/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.090 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.