R.Gazete No: 30737

R.G. Tarihi: 6.4.2019

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ

ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/4) 1

 

MADDE 1 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15'tir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72'dir."

 

MADDE 2 Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65'tir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22'dir."

 

MADDE 3 Bu Tebliğ 1/4/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.767 (Bankacılık Mevzuatı),

     

    XIX/4077F.280 (Tüketici ve Rekabetin Korunması Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.