R.Gazete No: 30738

R.G. Tarihi: 7.4.2019

 

Karar Sayısı: 863

Karar Tarihi: 6.4.2019

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararma Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 


MADDE 120/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 7 nci fasla ait (3) numaralı dipnotta yer alan "31/3/2019" ibaresi "30/4/2019" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 2Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------