R.Gazete No: 30744

R.G. Tarihi: 13.4.2019

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM-2015/5)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SVGM: 2019/2)

 

MADDE 114/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1.