R.Gazete No: 30757

R.G. Tarihi: 27.4.2019

 

İçişleri Bakanlığından:

 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI

KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 115/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

----------o----------