R.Gazete No: 30782

R.G. Tarihi: 23.5.2019

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA

İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile 20 nci maddesinde yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/1361E.20 (T.C. Külliyatı),

   

  BG/2464E.011 (Belediye Gelirleri Mevzuatı),

   

  DA/7269E.065 (Doğal Afetler Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.