R.Gazete No: 30726

R.G. Tarihi: 26.3.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/17)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

(TEBLİĞ NO: 2019/23)

 

MADDE 1 – 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'in  "Destekleme Uygulama Takvimi" başlıklı EK-2'sinin "Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği

Tebliğ yayım tarihi

14/6/2019

5 (Beş) Gün

 

Temmuz 2019

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    I/0933F.952 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.