R.Gazete No: 30814 (Mük.)

R.G. Tarihi: 27.6.2019

Karar Sayısı: 1257

Karar Tarihi: 26.6.2019

 

Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli Türkiye İçin Rekabetçilik ve Yenilik Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 2 No'lu Değişikliğin ilişik Notlarla birlikte onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

NOT: Ekleri için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------