R.Gazete No: 30814

R.G. Tarihi: 27.6.2019

 

Karar Sayısı: 1240

Karar Tarihi: 26.6.2019

 

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve işlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA

 YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "maddelerinde düzenlenen hususlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye Bilimler Akademisi için Akademi Konseyince" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3829E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    FM/5846E.212 (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.