R.Gazete No: 30859

R.G. Tarihi: 15.8.2019

 

Karar Sayısı: 1426

Karar Tarihi: 14.8.2019

 

8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 20/7/1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi, 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 ve 479 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

Not: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------