R.Gazete No: 30859

R.G. Tarihi: 15.8.2019

Karar Sayısı: 1424

Karar Tarihi: 14.8.2019

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


14/8/2019 TARİHLİ VE 1424 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

 

KARAR

 

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o---------