Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 900

23 Ağustos 2019

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30867 R.G. Tarihi: 23.8.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
23 Ağustos 2019

Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 13.5.2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30867 R.G. Tarihi: 23.8.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİ ...
23 Ağustos 2019

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30867 R.G. Tarihi: 23.8.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE ...
22 Ağustos 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1473)


22.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de 1473 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30866 R.G. Tarihi: 22.8.2019 Karar Sayısı: 1473 Karar Tarihi: 21.8.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, ...
22 Ağustos 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474)


22.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de 1474 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30866 R.G. Tarihi: 22.8.2019 Karar Sayısı: 1474 Karar Tarihi: 21.8.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 in ...
22 Ağustos 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1475)


22.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de 1475 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30866 R.G. Tarihi: 22.8.2019 Karar Sayısı: 1475 Karar Tarihi: 21.8.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'hn yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 in ...
21 Ağustos 2019

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


21.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12.6.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30865 R.G. Tarihi: 21.8.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN ...
20 Ağustos 2019

Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik


20.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9.4.2013 tarihli ve 28613 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte değişikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30864 R.G. Tarihi: 20.8.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ İLE MULTİPLEKS İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
20 Ağustos 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


20.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31.12.2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30864 R.G. Tarihi: 20.8.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
20 Ağustos 2019

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/15)


20.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30864 R.G. Tarihi: 20.8.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...