Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

18 Ekim 2019

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında YönetmelikR.Gazete No: 30922 R.G. Tarihi: 18.10.2019 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu ...
18 Ekim 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665) 18.10.2019


18.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de 1665 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30922 R.G. Tarihi: 18.10.2019 Karar Sayısı: 1665 Karar Tarihi: 17.10.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci ...
18 Ekim 2019

Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik


18.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22.9.1984 tarihli ve 18523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Temel Kanunlarda Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30922 R.G. Tarihi: 18.10.2019 Adalet Bakanlığından: MEVZUAT ÇALIŞMA KOMİSYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla ...
18 Ekim 2019

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No: 47)


18.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30922 R.G. Tarihi: 18.10.2019 Kararname Numarası: 47 Kararname Tarihi: 17.10.2019 SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖR ...
16 Ekim 2019

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/18)


16.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 9.12.2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30920 R.G. Tarihi: 16.10.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞ ...
16 Ekim 2019

Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik


16.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmelerini; helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul, esas ve tedbirleri düzenlemektir.
R.Gazete No: 30920 R.G. Tarihi: 16.10.2019 Helal Akreditasyon Kurumundan: HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖ ...
16 Ekim 2019

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22.12.2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30920 R.G. Tarihi: 16.10.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
15 Ekim 2019

Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik


15.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yapımcılar ile ortak yapım sinema filmlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30919 R.G. Tarihi: 15.10.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: FİLM ÇEKİM İZİNLERİ VE ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D ...
15 Ekim 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8596 Sayılı Kararı


15.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de 8596 sayılı BDDK Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30919 R.G. Tarihi: 15.10.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Say ısı: 8596 Karar Tarihi ...
15 Ekim 2019

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı Kararı


15.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Anayasa Mahkemesi Kararı ile; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 112. maddesinin altıncı fıkrasının ve 4857 sayılı Kanun'un geçici 9. maddenin birinci cümlesinin, Anayasa'ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30919 R.G. Tarihi: 15.10.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Sayısı : 2019/42 Karar Sayısı : 2019/73 Karar Tarihi: 19 ...