Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 645

25 Haziran 2019

Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1158)


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de 1158 sayılı Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Karar Sayısı: 1158 Karar Tarihi: 24.6.2019 Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğa ...
25 Haziran 2019

Kayseri İli, Yahyalı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1159)


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de 1159 sayılı Kayseri İli, Yahyalı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Karar Sayısı: 1159 Karar Tarihi: 24.6.2019 Kayseri İli, Yahyalı İlçesi sınırları içerisinde bulanan Kapuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alan ...
25 Haziran 2019

Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25.11.2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ ...
25 Haziran 2019

Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1.7.1992 tarihli ve 21271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: SANIK ASKER KİŞİLER İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA ...
25 Haziran 2019

Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan gençlik ve spor uzman yardımcılarının mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, gençlik ve spor uzmanlığına atanmalarına; gençlik ve spor uzmanları ile uzman yardımcılarının, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Gençlik ve Spor Bakanlığından: GENÇLİK VE SPOR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
25 Haziran 2019

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1161)


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1161) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Karar Sayısı: 1161 Karar Tarihi: 24.6.2019 İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Mahellesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık ...
25 Haziran 2019

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1160)


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1160) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Karar Sayısı: 1160 Karar Tarihi: 24.6.2019 Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı k ...
25 Haziran 2019

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


25.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 7.7.2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30812 R.G. Tarihi: 25.6.2019 Ticaret Bakanlığından: SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMA ...
24 Haziran 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/32)


24.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 13.9.2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30811 R.G. Tarihi: 24.6.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ ...
24 Haziran 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/31)


24.6.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 21.10.2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30811 R.G. Tarihi: 24.6.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ ...