Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 88

29 Eylül 2018

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 28/1/2014tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30550 R.G. Tarihi: 29.9.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET ...
29 Eylül 2018

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30550 R.G. Tarihi: 29.9.2018 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS ...
29 Eylül 2018

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi


29.9.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30550 R.G. Tarihi: 29.9.2018 Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tar ...
29 Eylül 2018

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi


29.9.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30550 R.G. Tarihi: 29.9.2018 Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tari ...
29 Eylül 2018

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi


29.9.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30550 R.G. Tarihi: 29.9.2018 Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1 ...
29 Eylül 2018

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30550 R.G. Tarihi: 29.9.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığından: VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
29 Eylül 2018

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.9.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeik ile 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30550 R.G. Tarihi: 29.9.2018 Tarım ve Orman Bakanlığından: ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...
28 Eylül 2018

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30549 R.G. Tarihi: 28.9.2018 Ticaret Bakanlığından: PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
28 Eylül 2018

Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.9.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30549 R.G. Tarihi: 28.9.2018 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DENİZ VE İÇSULAR TARAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
28 Eylül 2018

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/8)


28.9.20018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/8 sayılı Tebliğ ile 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30549 R.G. Tarihi: 28.9.2018 Ticaret Bakanlığından: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...