Karar No. 2016/8671                                  R. Gazete No. 29678

Karar Tarihi: 21.3.2016                            R.G. Tarihi: 8.4.2016

     Ekli "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'nın 2/3/2016 tarihli ve 1341 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                      CUMHURBAŞKANI

    Ahmet DAVUTOĞLU

       Başbakan

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNTMELİK 1

     MADDE 1 - 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "İlgili mevzuat uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz."

     MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  DMM⁄0657E.140 (Devlet Memurları Mevzuatı),

   

  XXX⁄1468E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

  ^