Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

03 Temmuz 2020

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31174 R.G. Tarihi: 3.7.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
03 Temmuz 2020

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2726)


3.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2726) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31174 R.G. Tarihi: 3.7.2020 Karar Sayısı: 2726 Karar Tarihi: 2.7.2020 9 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7230 sayılı Kanunla onaylanma ...
02 Temmuz 2020

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hk.Kısmi Revizyon'un Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2721)


2.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyon'un Onaylanması Hakkında 2721 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31173 R.G. Tarihi: 2.7.2020 Karar Sayısı: 2721 Karar Tarihi: 1.7.2020 Uluslararası Demiryolu Taşımalrına İlişkin Sözleşme (COTIF) hakkında Demiryolu ile Uluslararası ...
02 Temmuz 2020

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği


2.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31173 R.G. Tarihi: 2.7.2020 Gençlik ve Spor Bakanlığından: YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
02 Temmuz 2020

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik


2.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31173 R.G. Tarihi: 2.7.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN ...
02 Temmuz 2020

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2020/2021'in Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2720)


2.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2020/2021'in Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2720) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31173 R.G. Tarihi: 2.7.2020 Karar Sayısı: 2720 Karar Tarihi: 1.7.2020 1 Nisan 20202 tarihinde imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Ö ...
01 Temmuz 2020

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/7)


1.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 30/6/2020 tarihli ve 2710 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1'indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 31172 R.G. Tarihi: 1.7.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/7) Amaç ve kapsam ...
01 Temmuz 2020

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk. (Karar Sayısı: 2710)


1.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 2710 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31172 R.G. Tarihi: 1.7.2020 Karar Sayısı: 2710 Karar Tarihi: 30.6.2020 Ekli "Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar"ın yürür ...
30 Haziran 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)


30.6.2020 tarihli Resmi Gazete'de Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31171 R.G. Tarihi: 30.6.2020 Karar Sayısı: 2706 Karar Tarihi:29.6.2020 Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamı ...
30 Haziran 2020

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)


30.6.2020 tarihli Resmi Gazete'de 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31171 R.G. Tarihi: 30.6.2020 Karar Sayısı: 2707 Karar Tarihi: 29.6.2020 22/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİN ...