Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

03 Ağustos 2021

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31557 R.G. Tarihi: 3.8.2021 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET ...
03 Ağustos 2021

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31557 R.G. Tarihi: 3.8.2021 Ticaret Bakanlığından: BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA ...
03 Ağustos 2021

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)


3.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamaktır.
R.Gazete No: 31557 R.G. Tarihi: 3.8.2021 Tarım ve Orman Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/24) Amaç MADD ...
03 Ağustos 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10338 Sayılı Kararı


3.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10338 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31557 R.G. Tarihi: 3.8.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10338 Karar Tarihi: 29.7.2021 Enerji Piyasası Dü ...
03 Ağustos 2021

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31557 R.G. Tarihi: 3.8.2021 Ticaret Bakanlığından: PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MEN ...
01 Ağustos 2021

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


1.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31555 R.G. Tarihi: 1.8.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
01 Ağustos 2021

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


1.8.2021 tariihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31555 R.G. Tarihi: 1.8.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
01 Ağustos 2021

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31555 R.G. Tarihi: 1.8.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ ...
01 Ağustos 2021

Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 11/10/1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31555 R.G. Tarihi: 1.8.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLAR ...
01 Ağustos 2021

Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


1.8.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 10/2/2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31555 R.G. Tarihi: 1.8.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: COĞRAFİ VERİ LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...