Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

09 Nisan 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (9.4.2020)


9.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31094 R.G. Tarihi: 9.4.2020 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
08 Nisan 2020

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 14/3/2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETME ...
08 Nisan 2020

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE ...
08 Nisan 2020

Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
08 Nisan 2020

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Cumhurba şkanlığından: Konu: Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu GENELGE 2020/6 Dünya ticareti; ekonomik bütü ...
08 Nisan 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6) Amaç ve kapsam ...
08 Nisan 2020

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değ. Yap. Dair (Kararname Numarası: 58)


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Kararname Numarası: 58 Karar Tarihi: 7.4.2020 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KUR ...
08 Nisan 2020

Anayasa Mahkemesinin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/10454 Başvuru Numaralı KararıR.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ (Başvuru Numarası: 2016/10454) Karar Tarihi: 12/12/2019 R.G. Tarih ...
08 Nisan 2020

5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hk. Kanuna Ekli (1) Sayılı Cetvelin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2381)


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de 5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna Ekli (1) Sayılı Cetvelin Değiştirilmesi Hakkında 2381 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Karar Sayısı: 2381 Karar Tarihi: 7.4.2020 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanm ...
08 Nisan 2020

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31093 R.G. Tarihi: 8.4.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKL ...