Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

01 Aralık 2020

Yeni Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hk. (Karar Sayısı: 3238)


1.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de Yeni Koronavirüs Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31321 R.G. Tarihi: 1.12.2020 Karar Sayısı: 3238 Karar Tarihi: 30.11.2020 Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamı ...
01 Aralık 2020

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/59, K: 2020/61 Sayılı Kararı


1.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/59, K: 2020/61 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31321 R.G. Tarihi: 1.12.2020 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/59 Karar Sayısı: 2020/61 Karar Tarih ...
01 Aralık 2020

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destk. Ödem. Yap. Hk. Teb. (No.2020/35)


1.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesidir.
R.Gazete No: 31321 R.G. Tarihi: 1.12.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 20 ...
01 Aralık 2020

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2020/39)


1.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31321 R.G. Tarihi: 1.12.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/39) Amaç MADDE 1 – (1) ...
28 Kasım 2020

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31318 R.G. Tarihi: 28.11.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
28 Kasım 2020

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)


28.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31318 R.G. Tarihi: 28.11.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ N ...
28 Kasım 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9729 Sayılı Kararı


28.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9729 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31318 R.G. Tarihi: 28.11.2020 KURUL KARARLARI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 9729 Karar Tarihi: 26/11/2020 Enerji ...
28 Kasım 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9733 Sayılı Kararı


28.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9733 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31318 R.G. Tarihi: 28.11.2020 KURUL KARARLARI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 9733 Karar Tarihi: 26/11/2020 Ene ...
28 Kasım 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9739 Sayılı Kararı


28.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9739 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31318 R.G. Tarihi: 28.11.2020 KURUL KARARLARI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 9739 Karar Tarihi: 26/11/2020 ...
28 Kasım 2020

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31318 R.G. Tarihi: 28.11.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...