Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

24 Mayıs 2019

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


24.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 25.5.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30783 R.G. Tarihi: 24.5.2019 Ticaret Bakanlığından: 2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAH ...
24 Mayıs 2019

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.5.2019)


24.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30783 R.G. Tarihi: 24.5.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 7/10/2009 tarih ...
24 Mayıs 2019

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


24.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 30.12.2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30783 R.G. Tarihi: 24.5.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 201 ...
24 Mayıs 2019

2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi


24.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; 2.8.2018 tarihli ve 30497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/3 sayılı Genelge'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30783 R.G. Tarihi: 24.5.2019 Cumhurbaşkanlığından: Konu: 2018/3 sayılı Genelge Tarih: 23 Mayıs 2019 GENELGE 2019/10 1 2/8/2018 tarihli v ...
23 Mayıs 2019

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 15.8.2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından: MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ ...
23 Mayıs 2019

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖ ...
23 Mayıs 2019

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 1.8.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından: MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
23 Mayıs 2019

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 15.6.2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
23 Mayıs 2019

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16.8.2006 tarihli ve 26261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNE ...
23 Mayıs 2019

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29.9.2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30782 R.G. Tarihi: 23.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE ...