Lebib Yalkın Dergi Şubat 2017
Lebib Yalkın Dergi Şubat 2017
Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 158 - Şubat 2017)

 

2016 Yılı Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
İmdat TÜRKAY

2016 Takvim Yılında Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti
Ali Osman EKİCİ

2016 Yılı Basit Usul Ticari Kazancın Beyanı ve Kazanç İndirimi
Özkan AYKAR

Binalarda Isı Yalıtımı ve/veya Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar Doğrudan Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir
Mehmet MAÇ

Net Alan Uygulamasında Yeni Düzenleme
Ayşe GINALI

Konaklama İşletmelerinde Vergisel Açıdan Az Bilinenler ya da Bilinmeyenler
Emre DAL

Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Faturanın Kâğıt Ortamında Düzenlenmesi
Kenan AKBULUT

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre 2017 Yılı İçin Uygulanan Para Cezaları
Recep GÜNER

Son Değişiklikler Kapsamında Analık İzni, Doğum ve Evlât Edinme Sonrası Kullanılacak Ücretsiz İzin ile Kısmi Süreli Çalışmaların Esasları
Ufuk YOLA

Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem: Otomatik Katılım
Erkan ÇETİN

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Getirdikleri
Soner ALTAŞ

Çeklerde Karekod Uygulaması
Özkan ARSLAN
    
    VERGİ – MUHASEBE

Alman Vatandaşlarına Yapılan Mevduat Faizi Ödemelerinin Vergilendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinin Kapsamı
İsmail PAMUK – Gündüz ÇELİK

Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Açısından Adi Ortaklığın Sona Ermesi İşlemlerinin Vergisel Boyutu
Cenk CANAL

Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde Vergisel Teşvik
Gökhan TEMEL

Son Düzenlemelere Göre TTK ve KVK’da Tasfiye İşlemlerinin İncelenmesi
İsmail Hakkı GÜNEŞ

Anayasa Mahkemesi’nin Özel Usulsüzlük Cezasına İlişkin Güncel Kararı
Tahir ERDEM

Vergi Usul Kanunu Uygulamasında Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacak Kavramı
Neslihan İÇTEN İNCE

Vergilendirmede Tebliğin Hatalı veya Eksik Yapılmasının Neticeleri
Samet KARAKELLE

Vergi Hukukunda Şüpheli Alacak Karşılıkları
Yasin ŞEN

İnokulant (Silaj Katkı Maddesi) ile İlgili Katma Değer Vergisi Sorunu
Osman ERDOĞMUŞ

Filo Kiralama Şirketlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumları
Nihat KARA

İlk İktisap Kapsamında Alınan Taşıtların ÖTV ve KDV Matrahlarının Belirlenmesi
Fahrettin AÇAR

6728 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler ve Örnek Uygulamaları
Sezgin KADAŞ

Vergi Ödevinin Anayasadaki Yeri ve Muhtevası Üzerine Bir Değerlendirme
Mustafa SEVGİN
 

     İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK

Hamilelik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi
Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2017 Yılında Özel İstihdam Büroları ve Tarım Aracıları Hakkında İdari Para Cezası Uygulanacak Fiiller ve Miktarları
Raşit ULUBEY

İş Kanunu’na Göre Yeni İşverenin Sorumluluğu
Hamit TİRYAKİ

Dozimetre Kullanmayan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Feshedilir mi?
Ali Kemal TERZİ

Sağlık Sorunları Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi
Cem BALOĞLU

Asgari Ücret Artışının Sosyal Güvenlik Primlerine ve Uygulamalarına Yansımaları
Ahmet ARAS


Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hallerinde SGK’ya Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler
Sami ÖNER

Okul Aile Birlikleri Prim Teşvikinden Yararlanabilir mi?
Şevket TEZEL
 

     TİCARET – FİNANS

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kayıtlı Sermaye Sistemi
Hasan TEPELİ

Anonim ve Limited Şirketlerin Tasfiyeye Girmesinin Sonuçları
Mustafa YAVUZ

e-Ticarete Güven Damgası Sistemi Geliyor
Erdal NACAR

Anonim Şirketlerde Ticaret Unvanı Nasıl Kullanılır, Nasıl Korunur?
Salih ÇALAL

Kurumsal Yönetime Dönük TTK Hükümleri
Yavuz AKBULAK

Teknik İflâs Durumunda Sermaye Tamamlamadan Sermaye Artırımı Yapılabilir mi?
Buğra AKKİRAY
 

     DİĞER

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri
Bülent BÜBER

Memurların 10 Günü Aşan Geçici Görevlendirilmelerinde Konaklama Bedelinin Tamamı Ödenir mi?
Oktay ÇAMDELEN

Yabancı Ülkede Düzenlenen Belgelerin Türkiye’deki İhalelerde Kullanılması
Ömer KÖSE
 

Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler

Sorular ve Yanıtlar

Resmi Gazete Özeti

Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler