Lebib Yalkın Dergi Nisan 2017
Lebib Yalkın Dergi Nisan 2017
Abone Ol

Dergide Bu Ay

Değerli Yazarımız Mehmet MAÇ tarafından hazırlanan, " Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi" bu ay dergimizle HEDİYE.

 

İÇİNDEKİLER (Sayı: 160 - Nisan 2017)

 

    

     KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ ÖZEL BÖLÜMÜ

Kurumlar Vergisinde Beyanname Verme Esasları
Emre DAL

TTK ve Vergi Kanunlarında Kâr Dağıtımı ile Muhasebe Kayıtları
İsmail Hakkı GÜNEŞ

2016 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması
Özkan AYKAR

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Zarar Mahsubu Uygulaması ve 6736 Sayılı Kanun’a Göre Kurumlar Vergisi Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerde Zarar Mahsubu
Suat SARIGÜL

Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlara Tanınan İstisnaya İlişkin Bilinmesi Gerekenler
Mehmet FİL

Beyana Dahil Edilmeyecek olan ‘Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Ürün Senetleri Satış Kazancı’na İlişkin Bilinmesi Gerekenler
Nimet FİL

Yurt Dışı İştirakten Dağıtılan Temettülerde Çifte Vergilendirme Sorunu
Aksel GÖKER

Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Kişilere Verilen Yazılım Hizmetlerine İsabet Eden Kazançların Kurumlar Vergisi Beyannamesinde KVK Madde 10/1-ğ ve Madde 33 Kapsamında Değerlendirilmesi
Özdemir Can KÜÇÜK
    
     VERGİ – MUHASEBE

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Dönemi Başlıyor
İmdat TÜRKAY

Türkiye Dışında Mukim Olanlara İlk Defa Yapılacak Konut ve İşyeri Teslimleri KDV’den İstisna Edilmiştir
Erdoğan SAĞLAM

6728 Sayılı Kanun’la Getirilen Yeni Bir Düzenleme: Hizmet İhracatı Yapan Firma Çalışanlarının Ücretlerine İlişkin Stopaj İndirim Uygulaması
Mehmet YÜCEL

İhraç Kayıtlı Mal Bedelinin Sonradan Değişmesi Halinde KDV Bakımından Ne Yapılacağı Konusunda 11 No.lu KDV Tebliği ile Gelinen Durum
Mehmet MAÇ

Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler
Tahir ERDEM

297 No.lu Tebliğ Çerçevesinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
Hasan POYRAZ

Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Artırımlı Ar-Ge İndirimi Uygulaması
Mehmet Emek KURT

6745 Sayılı Kanun ile Getirilen Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Yönelik Eğitim-Öğretim Kazanç İstisnası ile KDV Uygulaması
Osman ERDOĞMUŞ

Sınai Mülkiyet Haklarında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası
Menderes ÇETİN

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması
Ali Osman EKİCİ

Almanya’da Mukim Ulaştırma Kurumlarının Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinin Başlama ve Bitim Tarihleri
İsmail PAMUK – Gündüz ÇELİK

Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edilen Kazançların İstisnasında KVK’nın 5/1-c Maddesinin İkamesi KVK’nın 5/1-e Maddesi midir?
Tugay MANAV

Münhasıran Sahte Belge Düzenlemesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Ticaret Şirketlerinin Ortak ve Yöneticilerinin Yeniden İşe Başlamalarında Uygulanacak Yaptırımlar
Ayşe GINALI

e-Defterlerimiz Siber Saldırıya Uğrarsa!
Feride YAHŞİ
 

     İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK

4447 Sayılı Kanun’a 6824 Sayılı Kanun’la Eklenen Ek 6’ncı Maddeyle Eski Bağ-Kur’lu Esnafa, Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği Ödenmesinin Esasları
Raşit ULUBEY

2017 Yılında İşe Alınan Sigortalılar İçin Getirilen Teşvikler
Tevfik BAYHAN

6824 Sayılı Kanun ile Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Köklü Değişikliğin Ayrıntıları
Sami ÖNER

Sıfır Prim ve Sıfır Vergiyle Asgari Ücretli Çalıştırma Teşvikinde Aranacak Koşullar
Şevket TEZEL

6740 Sayılı Kanun’la Bireysel Emeklilik Sistemine Getirilen Yenilikler
Murat TUNÇ

Gebe veya Emziren Kadın İşçilerin Hakları
Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Torununa Bakan Büyükanneye Aylık 425 Lira Ödenecek
Cemil UZUN

Yeşil Kart Uygulamasından Genel Sağlık Sigortasına Geçiş
Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Tehlike Sınıfı Kavramı ve Uygulamaya Etkileri
Mehmet BULUT

İşverenlikte Sigortalı Çalıştırma Zorunluluğu ve Alt İşverenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ahmet ARAS
 

     TİCARET – FİNANS

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Marka Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler
Enes ÖZ

Yeni Kiralama Standardı IFRS 16’nın Getirdiği Değişikliklerin Karşılaştırmalı Anlatımı
Emrah ÇELİK

Satış Sonrası Hizmetler ile İlgili 6502 Sayılı Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
Fatih KOÇAK

Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımının Vergisel Durumu
Ufuk ÜNLÜ

Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahipleri Arasından Seçilmesinin Zorunlu Olduğu Haller
Soner ALTAŞ

Limited Şirketlerde Müdürlerin Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası Açma Hakkı
Mustafa YAVUZ
 

     DIŞ TİCARET – GÜMRÜK

Beyanname İptali Üzerine Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi İşlemlerinde Süre Karmaşası
Mustafa ŞAHİN
 

      DİĞER

Olağanüstü Hal Döneminde Kapatılan Kurum ve Kuruluşların Malvarlıkları ve Borçları
Hasan GÜNER
 

Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler

Sorular ve Yanıtlar

Resmi Gazete Özeti

Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler