Yargıtay: İşçinin Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihte İşçiden Savunma Alınması Gerekmemektedir

09 Mayıs 2019

Yargıtay: İşçinin Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihte İşçiden Savunma Alınması Gerekmemektedir

09/05/2019 tarihli Resmî Gazete'de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/9 E., 2018/10 K. numaralı ve 19/10/2018 tarihli kararı yayımlanmıştır. 
Bilindiği üzere, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı ile, İşçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun  m. 25/1 b bendi uyarınca almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihte işçiden savunma alınması gerekmediği sonucuna varılmıştır. Diğer bir deyişle, sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftalık süreyi aşması durumu, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhal feshi için yeterlidir. 
Yargıtay Kanunu m. 45 uyarınca, içtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar.

İlgili İçtihadı Birleştirme Kararı'na MEVBANK üzerinden ulaşmak için 
tıklayınız. 


Mevbank Sosyal Güvenlik