Bu bilgiler Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Sayfa : 1/1
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2016 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                          | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 217,40          | 623,60          | 1.405,30        |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 107,70          | 154,40          | 341,90          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 107,70          | 154,40          | 341,90          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 42,00           | 60,80           | 107,70          |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                10,70 TL                  |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      38,80 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 25.12.2015 tarih ve 29573 sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 75)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2015 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                          | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 206,00          | 590,70          | 1.331,10        |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 102,10          | 146,30          | 323,90          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 102,10          | 146,30          | 323,90          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 39,80           | 57,60           | 102,10          |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                10,20 TL                  |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      34,00 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 30.12.2014 tarih ve 29221 sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 73)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2014 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                          | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 187,10          | 536,50          | 1.208,90        |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 92,80           | 132,90          | 294,20          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 92,80           | 132,90          | 294,20          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 36,20           | 52,40           | 92,80           |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                9,30 TL                   |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      30,90 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mük.) sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 71)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2013 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                          | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 180,05          | 516,25          | 1.163,20        |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 89,35           | 127,95          | 283,10          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 89,35           | 127,95          | 283,10          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 34,90           | 50,45           | 89,35           |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                8,95 TL                   |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      29,80 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 1.1.2013 tarih ve 28515 sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 69)            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2012 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                         | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 156,60          | 448,95          | 1.011,50        |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 77,70           | 111,30          | 246,20          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 77,70           | 111,30          | 246,20          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 30,35           | 43,90           | 77,70           |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                7,80 TL                   |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      25,95 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 31.12.2011 tarih ve 28159 sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 65)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2011 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                         | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 136,20          | 390,40          | 879,60          |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 67,60           | 96,80           | 214,10          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 67,60           | 96,80           | 214,10          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 26,40           | 38,20           | 67,60           |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                6,80 TL                   |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      22,60 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 29.12.2010 tarih ve 27800 (6.Mük.) sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 63) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2010 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                          | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 126,50          | 362,55          | 816,75          |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 62,80           | 89,95           | 198,85          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 62,80           | 89,95           | 198,85          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 24,60           | 35,50           | 62,80           |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                6,35 TL                   |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      21,00 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 31.12.2009 tarih ve 27449 sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 60)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2009 yılı için)                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                          | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (TL)            | (TL)            |
|                                          | (TL)            |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 115,00          | 329,60          | 742,50          |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 57,10           | 81,80           | 180,80          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 57,10           | 81,80           | 180,80          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 22,40           | 32,30           | 57,10           |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                5,80 TL                   |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      19,10 TL                   |
|    Resmi Gazete'nin 26.12.2007 tarih ve 26738 sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 54)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TİCARET SİCİLİ HARÇLARI (2008 yılı için)                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                      |
|                                          |-----------------------------------------------------|
|                                          | Gerçek          | Şahıs           | Sermaye         |
|                                          | Kişilere ve     | Şirketlerine    | Şirketlerine    |
|                                          | Kooperatiflere  | Ait             | Ait             |
|                                          | Ait             | İşletmelerde    | İşletmelerde    |
|                                          | İşletmelerde    | Harç Miktarı    | Harç Miktarı    |
|                                          | Harç Miktarı    | (YTL)           | (YTL)           |
|                                          | (YTL)           |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ticari işletmenin ve unvanının        | 102,70          | 294,30          | 663,00          |
| tescil ve ilanında                       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin    | 51,00           | 73,10           | 161,50          |
| tescil ve ilanında (Her kişi için)       |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan  | 51,00           | 73,10           | 161,50          |
| vakalardaki değişikliklerin tescilinde   |                 |                 |                 |
| (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar |                 |                 |                 |
| dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan    |                 |                 |                 |
| düzeltmelerde harç alınmaz.)             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme    | 20              | 28,90           | 51,00           |
| rehni kaydının silinmesi dahil)          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabi- |
| dir.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                            |
| 1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya                  |
|    bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            |
|    beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄1)                5,20 YTL                  |
| 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Md. 11⁄2, 104, 105)      17,10 YTL                  |
|    Resmi Gazete'nin 26.12.2007 tarih ve 26738 sayısında yayımlanmıştır. (Seri No: 54)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|