Bu bilgiler Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Sayfa : 1/1
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2016 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 258,42 TL       | T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve  |
|-----------------------------------------------|-----------------| Haberleşme Bakanlığı Karayolu  |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 191,16 TL       | Düzenleme Genel Müdürlüğünün   |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 | 2015⁄KDGM-06 Sayılı Genelgesi  |
| için                                          |                 |                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 97,94 TL        |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2015 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 245,44 TL       | T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve  |
|-----------------------------------------------|-----------------| Haberleşme Bakanlığı Karayolu  |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 181,72 TL       | Düzenleme Genel Müdürlüğünün   |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 | 2014⁄KDGM-10 Sayılı Genelgesi  |
| için                                          |                 |                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 93,22 TL        |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2014 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 223,02 TL       | T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve  |
|-----------------------------------------------|-----------------| Haberleşme Bakanlığı Karayolu  |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 165,2 TL        | Düzenleme Genel Müdürlüğünün   |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 | 2014⁄KDGM-01 Sayılı Genelgesi  |
| için                                          |                 |                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 84,96 TL        |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2013 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 214,76 TL       | T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve  |
|-----------------------------------------------|-----------------| Haberleşme Bakanlığı Karayolu  |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 159,3 TL        | Düzenleme Genel Müdürlüğünün   |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 | 2013⁄KDGM-01 Sayılı Genelgesi  |
| için                                          |                 |                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 82,6 TL         |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2012 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 199,42 TL       | T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara  |
|-----------------------------------------------|-----------------| Ulaştırması G. Müdürlüğünün    |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 148,68 TL       | 2012⁄KUGM-01 sayılı Genelgesi  |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 |                                |
| için                                          |                 |                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 76,7 TL         |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2011 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 181,72 TL       | T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara  |
|-----------------------------------------------|-----------------| Ulaştırması G. Müdürlüğünün    |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 135,7 TL        | 2011⁄KUGM-2 sayılı Genelgesi   |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 |                                |
| için                                          |                 |                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 69,62 TL        |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2010 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 168,74 TL       | T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara  |
|-----------------------------------------------|-----------------| Ulaştırması G. Müdürlüğünün    |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 126,26 TL       | 2009⁄KUGM-2 sayılı Genelgesi   |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 |                                |
| için                                          |                 |                                |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 64,90TL         |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2009 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 165.20 TL       | 24.12.2008 Tarihli Karayolları |
|-----------------------------------------------|-----------------| Trafik Muayene                 |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 123.90 TL       | İstasyonlarında Yapılacak Araç |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 | Muayenelerinde Alınacak        |
| için                                          |                 | Harçlar Hakkında Sirküler⁄8    |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 63.70 TL        |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK                                             |
| ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR (2008 yılı için)                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aracın Cinsi                                                    | Dayanağı                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için      | 147,50 YTL      | 18.12.2007 Tarihli Karayolları |
|-----------------------------------------------|-----------------| Trafik Muayene                 |
| b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı   | 110,90 YTL      | İstasyonlarında Yapılacak Araç |
| taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork    |                 | Muayenelerinde Alınacak        |
| için                                          |                 | Harçlar Hakkında Sirküler⁄3    |
|-----------------------------------------------|-----------------|                                |
| c) Traktör (römorklu ve römorksuz),           | 57,80 YTL       |                                |
| motosiklet, motorlu bisiklet için             |                 |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|